Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 61
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-UNSS/12/2023 Dostawa bitumicznej masy zalewowej do szczelin i dylatacji. dostawy
2 RDWK-UNSS/4/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
3 RDWK/UNSS/2/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
4 RDWK/UNSS/3/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
5 RDWNS-271-2-1/23 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
6 RDWNS/UNSS/4/2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w... usługi
7 RDWNS/UNSS/5/2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w... usługi
8 RDWT-271-2-1/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części dostawy
9 RDWT-271-2-11/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
10 RDWT-271-2-12/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
11 RDWT-271-2-9/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
12 RDWT/UNSS/3/2023 Zakup bloków betonowych z podziałem na części dostawy
13 ZDW-DN-3-271- 4/23 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
14 ZDW-DN-3-271-45/23 Wykonanie przeglądu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Dróg... usługi
15 ZDW-DN-3-271-53/23 „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do... dostawy
Strona 1 z 5