Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 44
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-10/23 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na... roboty budowlane
17 ZDW-DN-4-271-52/23 Dostawa i montaż stacji meteo dostawy
18 ZDW-DN-4-271-70/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
19 ZDW-DN-4-271-72/23 Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu DW 958 na odcinku pomiędzy... roboty budowlane
20 ZDW-DN-4-271-74/23 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika przy DW 773 w... usługi
21 ZDW-DN-4-271-76/23 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
22 ZDW-DN-4-271-77/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
23 ZDW-DN-4-271-78/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
24 ZDW-DN-4-271-79/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
25 ZDW-DN-4-271-8/23 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 3 –... roboty budowlane
26 ZDW-DN-4-271-80/23 Zachodnia obwodnica Zielonek etap II – opracowanie dokumentacji... usługi
27 ZDW-DN-4-271-82/23 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
28 ZDW-DN-4-271-84/23 Modernizacja budynku garażowego na terenie Obwodu Drogowego w Starym... roboty budowlane
29 ZDW-DN-4-271-85/23 Rozbudowa systemu centralnego zarządzającego systemem MKA w zakresie... usługi
30 ZDW-DN-4-271-86/23 Dostawa urządzeń dla systemu MKA przeznaczonych do obsługi systemu... dostawy
Strona 2 z 3