Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 29
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-UNSS/4/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
2 ZDW-RDWT-271-1-101/23 "Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. wilczych oczu" dostawy
3 ZDW-DN-3-271-7/23 "Dostawa materiałów biurowych do siedzib Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
4 ZDW-DU-3-271-1/2/23 "Monitorowanie 2 sztuk minikopartek JCB" usługi
5 ZDW-DU-1-271-1-004/23 Aktualizacja ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego drogi i... usługi
6 ZDW-DN-3-271-56/23 Doręczanie świadczeń pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub... usługi
7 ZDW-RDWNS-271-1-109/23 Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. „wilczych oczu” dostawy
8 ZDW-DU-3-221/8/2023 Dzierżawa terenu na postój samochodów Kęty ul. Błonie 17 usługi
9 ZDW-DU-3-221/7/2023 Najem pokoi biurowych i pomieszczeń w budynku administracyjnym w... usługi
10 RDWK/UNSS/3/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
11 ZDW-DU-3-271-1-37/23 Remont budynku nr 2 w miejscowości Piwniczna Zdrój ul. Kościuszki 1 roboty budowlane
12 ZDW-DU-3-271-1-36/23 Remont pomieszczeń w budynku nr 2 ZDW w Krakowie przy ul... roboty budowlane
13 ZDW-RDWNS-271-1-100/23 Remont schodów zewnętrznych budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-8/23 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 3 –... roboty budowlane
15 RDWT-271-2-9/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
Strona 1 z 2