Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 43
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-UNSS/4/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
2 ZDW-RDWT-271-1-101/23 "Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. wilczych oczu" dostawy
3 ZDW-DN-3-271-7/23 "Dostawa materiałów biurowych do siedzib Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
4 ZDW-DU-3-271-1/2/23 "Monitorowanie 2 sztuk minikopartek JCB" usługi
5 ZDW-DU-1-271-1-004/23 Aktualizacja ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego drogi i... usługi
6 ZDW-DN-3-271-56/23 Doręczanie świadczeń pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub... usługi
7 ZDW-RDWNS-271-1-109/23 Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. „wilczych oczu” dostawy
8 ZDW-DN-4-271-52/23 Dostawa i montaż stacji meteo dostawy
9 ZDW-DN-4-271-86/23 Dostawa urządzeń dla systemu MKA przeznaczonych do obsługi systemu... dostawy
10 ZDW-DU-3-221/8/2023 Dzierżawa terenu na postój samochodów Kęty ul. Błonie 17 usługi
11 ZDW-DN-4-271-76/23 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
12 ZDW-DN-4-271-82/23 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-84/23 Modernizacja budynku garażowego na terenie Obwodu Drogowego w Starym... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-70/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-78/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
Strona 1 z 3