Data publikacji:
08.05.2023
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-33/23
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (08.05.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenie (18.05.2023 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie33_23.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2.1. swz - formularz oferty (czesc nr 1)
 • zal nr 2.1.1. swz - kosztorys ofertowy (czesc nr 1)
 • zal nr 2.2. swz - formularz oferty (czesc nr 2)
 • zal nr 2.2.1. swz - kosztorys ofertowy (czesc nr 2)
 • zal nr 2.3. swz - formularz oferty (czesc nr 3)
 • zal nr 2.3.1. swz - kosztorys ofertowy (czesc nr 3)
 • zal nr 2.4. swz - formularz oferty (czesc nr 4)
 • zal nr 2.4.1. swz - kosztorys ofertowy (czesc nr 4)
 • zal nr 2.5. swz - formularz oferty (czesc nr 5)
 • zal nr 2.5.1. swz - kosztorys ofertowy (czesc nr 5)
 • zal nr 3.1. swz - oswiadczenie wstepne (wykonawca)
 • zal nr 3.2. swz - oswiadczenie wstepne (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 6 swz - wykaz robot budowlanych
 • zal nr 7.1. swz - wzor umowy (czesc nr 1)
 • zal nr 7.2. swz - wzor umowy (czesc nr 2)
 • zal nr 7.3. swz - wzor umowy (czesc nr 3)
 • zal nr 7.4. swz - wzor umowy (czesc nr 4)
 • zal nr 7.5. swz - wzor umowy (czesc nr 5)
 • zal nr 8 swz - wzor gwarancji (zabezpieczenie)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - korekta tresci ogloszenia (08.05.2023 r.)
2.
 • pismo - odpowiedzi, zmiana terminow (18.05.2023 r.)
 • zamienne str. 18 i 36 swz - cz. opisowa (18.05.2023 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
24.05.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-678c01ef-ea52-11ed-9355-06954b8c6cb9
2) poczta e-mail:
postepowanie33.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
Część nr 1
Numer umowy: 201/2023/ZDW
Data zawarcia umowy: 18.07.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 1 - RDW Kraków

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Grupa BRAVO Sp. z o.o.ul. Isep nr 4b, 31-588 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 2
Numer umowy: 175/2023/ZDW
Data zawarcia umowy: 27.06.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 2 - RDW Jakubowice

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Sylwia Król prowadząca działalność pod firmą NIKO Sylwia Król ul. Głogowa 17, 43-384 Jaworze

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 3
Numer umowy: 202/2023/ZDW
Data zawarcia umowy: 18.07.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 3 - RDW Myślenice

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Grupa BRAVO Sp. z o.o.ul. Isep nr 4b, 31-588 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 4
Numer umowy: 176/2023/ZDW
Data zawarcia umowy: 27.06.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 4 - RDW Nowy Sącz

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Krzysztof Kędzierski prowadząca działalność pod firmą MAL-COM Smolec ul. Ogrodowa 25h, 55-080 Kąty Wrocławskie

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 5
Numer umowy: 203/2023/ZDW
Data zawarcia umowy: 18.07.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 5 - RDW Tarnów

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Grupa BRAVO Sp. z o.o.ul. Isep nr 4b, 31-588 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

E. Grabowska