Data publikacji:
12.09.2023
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
dzierżawa
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
Dzierżawa terenu na postój samochodów Kęty ul. Błonie 17
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-221/8/2023
Wadium:
Brak
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • materiały przetargowe
  • wzór oferty - zał. nr 2
  • oświadczenie - załącznik nr 3
  • projekt umowy - zał. nr 4
  • deklaracja zawarcia umowy oc - zał. nr 5
  • załącznik graficzny
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
do dnia 19.09.2023 r. do godz. 12:00
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • protokół z przetargu
M. Trela