Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 61
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-38/23 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1961K w m. Czasław –... usługi
17 ZDW-DN-4-271-40/23 Rozbudowa DW 949 w m. Osiek roboty budowlane
18 ZDW-DN-4-271-39/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
19 RDWT-271-2-12/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
20 RDWNS-271-2-1/23 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
21 ZDW/DU-3-221/4/2023 „Najem pomieszczeń w budynku nr 2 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie” usługi
22 ZDW-DN-4-271-31/23 Naprawa systemu zarządzania dostępnością parkingu Park&Ride w m... usługi
23 ZDW-DN-4-271-34/23 Dostawa samochodu dostawczego dostawy
24 ZDW-DN-4-271-27/23 Przebudowa / rozbudowa DW 964 w m. Strzelce Małe – opracowanie... usługi
25 ZDW-DN-4-271-29/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
26 ZDW-DN-4-271-35/23 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
27 RDWT-271-2-11/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
28 ZDW-DN-4-271-22/23 Zabezpieczenie osuwisk przy DW 969 – opracowanie dokumentacji... usługi
29 ZDW-DN-4-271-33/23 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
30 ZDW-DN-4-271-30/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
Strona 2 z 5