Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie realizując obowiązek wynikający z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) upublicznia niniejszym PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2017 r. – poniżej załącza się plik stanowiący przedmiotowy PLAN.


Pobierz Plik PDF (670KB)

 

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje o dokonaniu korekty PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2017 r. (KOREKTA 1 – 01.03.2017 r.) – poniżej załącza się plik stanowiący zaktualizowany PLAN.


Pobierz Plik PDF (670KB)