Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, realizując obowiązek wynikający z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1896), upublicznia niniejszym PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2019 r. – poniżej załącza się plik stanowiący przedmiotowy PLAN.


Pobierz Plik PDF (740KB)

 

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje o dokonaniu korekty PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2019 r. (KOREKTA 1 – 15.03.2019 r.) – poniżej załącza się plik stanowiący zaktualizowany PLAN.


Pobierz Plik PDF (620KB)

 

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje o dokonaniu korekty PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2019 r. (KOREKTA 2 – 20.03.2019 r.) – poniżej załącza się plik stanowiący zaktualizowany PLAN.


Pobierz Plik PDF (770KB)

 

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje o dokonaniu korekty PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2019 r. (KOREKTA 3 – 27.03.2019 r.) – poniżej załącza się plik stanowiący zaktualizowany PLAN.


Pobierz Plik PDF (790KB)

 

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje o dokonaniu korekty PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2019 r. (KOREKTA 4 – 05.04.2019 r.) – poniżej załącza się plik stanowiący zaktualizowany PLAN.


Pobierz Plik PDF (770KB)

 

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje o dokonaniu korekty PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2019 r. (KOREKTA 5 – 15.04.2019 r.) – poniżej załącza się plik stanowiący zaktualizowany PLAN.


Pobierz Plik PDF (800KB)

 

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje o dokonaniu korekty PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2019 r. (KOREKTA 6 – 24.04.2019 r.) – poniżej załącza się plik stanowiący zaktualizowany PLAN.


Pobierz Plik PDF (830KB)

 

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje o dokonaniu korekty PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2019 r. (KOREKTA 7 – 20.05.2019 r.) – poniżej załącza się plik stanowiący zaktualizowany PLAN.


Pobierz Plik PDF (830KB)

 

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje o dokonaniu korekty PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w 2019 r. (KOREKTA 8 – 27.05.2019 r.) – poniżej załącza się plik stanowiący zaktualizowany PLAN.


Pobierz Plik PDF (830KB)