Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 47
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
41 RDWK-UNSS/4/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
42 ZDW-DN-4-271-10/23 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na... roboty budowlane
43 ZDW-DN-3-271-7/23 "Dostawa materiałów biurowych do siedzib Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
44 RDWK/UNSS/3/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
45 ZDW-DN-4-271-8/23 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 3 –... roboty budowlane
46 ZDW-DN-3-271- 4/23 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
47 RDWT-271-2-1/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części dostawy
Strona 5 z 5