Data publikacji:
21.02.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-3-271- 4/23
Wadium:
nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zaproszenie do składania ofert 2023
  • załącznik nr 1 - formularz oferty
  • załącznik nr 2 - formularz cenowy
  • zaproszenie do składania ofert 2023 po zmianie
  • załącznik nr 3 - wzór umowy
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
  • odpowiedzi na pytania(1)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
02.03.2023 r. do godz. 10.00
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
M. Kurowska