Data publikacji:
19.05.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Nasadzenia i utrzymanie drzew na Obwodnicy Olkusza.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-RDWK-271-1-035/23
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zapytanie ofertowe
  • formularz oferty - zał. nr 2
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • opz
  • wzór umowy - zał. nr 3
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
26.05.2023 godz.10:00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
  • informacje o złożonych ofertach
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • zawiadomienie o wyborze oferty
J. Kądzioła