Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 58
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
21 ZDW-DN-4-271-39/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
22 RDWT-271-2-12/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
23 RDWNS-271-2-1/23 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
24 ZDW/DU-3-221/4/2023 „Najem pomieszczeń w budynku nr 2 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie” usługi
25 ZDW-DN-4-271-34/23 Dostawa samochodu dostawczego dostawy
26 ZDW-DN-4-271-29/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
27 ZDW-DN-4-271-35/23 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
28 RDWT-271-2-11/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
29 ZDW-DN-4-271-22/23 Zabezpieczenie osuwisk przy DW 969 – opracowanie dokumentacji... usługi
30 ZDW-DN-4-271-33/23 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
Strona 3 z 6