Data publikacji:
01.12.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oraz stacji meteorologicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW-RDW Jakubowice
Numer postępowania / zamówienia:
ZP-30/RJ/2009
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
  • Ogloszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • Informacja o wyborze oferty
Umowa:
Data zawarcia umowy : 21.12.2009r
Numer umowy : RDW-J-V- 52/2009
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Peek Traffic Sp. z o.o. ul. Krakowska 60, 32-064 Rudawa
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice

W. Kozerski