Data publikacji:
09.09.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz z kopiowaniem i skanowaniem dokumentów czarno-białych i zapisem w formacie PDF oraz dodawanie ich do bazy danych ELO
Numer postępowania / zamówienia:
sprawy wewnętrzne DN-10
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 273/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 01.09.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz z kopiowaniem i skanowaniem dokumentów czarno-białych i zapisem w formacie PDF oraz dodawanie ich do bazy danych ELO"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Magdalena Sierakowska zamieszkała przy ul. Spółdzielców 13/61, 30-682 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

A.Kapusta