Data publikacji:
29.09.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Zakup noży tnących do rębaka
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-27/22
Wadium:
Brak
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zaproszenie do złożenia oferty
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • oferta
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
03.10.2022 r. godz. 14:00
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • zawiadomienie o wyborze oferty
Ewa Zając