Data publikacji:
24.11.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach - z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM-271-2-33/22
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • zaproszenie do zlozenia oferty
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
 • zal nr 1 - opis przedmiotu zamowienia
 • zal nr 2.1 - formularz oferty (czesc nr 1)
 • zal nr 2.1.1 - formularz wyceny (czesc nr 1)
 • zal nr 2.2 - formularz oferty (czesc nr 2)
 • zal nr 2.2.1 - formularz wyceny (czesc nr 2)
 • zal nr 2.3 - formularz oferty (czesc nr 3)
 • zal nr 2.3.1 - formularz wyceny (czesc nr 3)
 • zal nr 3.1 - wzor umowy (czesc nr 1)
 • zal nr 3.2 - wzor umowy (czesc nr 2)
 • zal nr 3.3 - wzor umowy (czesc nr 3)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
01.12.2022 r. godz. 10:00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • protokol ofertowy
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
1. Numer umowy: 368/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 05.12.2022 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków.
WYKONAWCA:
INET Centrum Sp. z o.o. ul. Solidarności 31/1, 32-400 Myślenice.
PRZEDMIOT UMOWY:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach – z podziałem na części: Część nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach".
Oryginał umowy znajduje się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Wydział Zamówień Publicznych oraz w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Myślenicach.

2. Numer umowy: 369/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 05.12.2022 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków.
WYKONAWCA:
Janusz Ciuruś PHU BESTCONNECT 32-722 Królówka 261.
PRZEDMIOT UMOWY:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach – z podziałem na części: Część nr 2 – Obwód Drogowy w Bochni".
Oryginał umowy znajduje się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Wydział Zamówień Publicznych oraz w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Myślenicach.

3. Numer umowy: 370/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 05.12.2022 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków.
WYKONAWCA:
HyperNET Sp. z o.o. Harbutowice 770, 32-440 Sułkowice.
PRZEDMIOT UMOWY:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach – z podziałem na części: Część nr 3 – Posterunek Drogowy w Suchej Beskidzkiej".
Oryginał umowy znajduje się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Wydział Zamówień Publicznych oraz w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Myślenicach.

T. Jania