Data publikacji:
24.01.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników RDW Nowy Sącz oraz Obwodu Drogowego Stary Sącz i Czarny Dunajec
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-2-92/22
Wadium:
NIE DOTYCZY
Umowa:
NUMER UMOWY: 4/2023/ZDW
DATA ZAWARCIA UMOWY: 16 stycznia 2023 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników RDW Nowy Sącz oraz Obwodu Drogowego Stary Sącz i Czarny Dunajec”
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: CENTERMED Sp. z o.o. pl. Sobieskiego 2 33-100 Tarnów

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – Wydział Zamówień Publicznych.


E.Poręba-Skoczeń