Data publikacji:
11.04.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania „Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz odc. ref. 100 ok. km 2+290 – 3+550 w związku z przebiegiem trasy VeloDunajec w miejscowości Zabrzeż, gmina Łącko, powiat nowosądecki
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DI-2-271-1-004/23
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 37/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 09.03.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania „Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz odc. ref. 100 ok. km 2+290 – 3+550 w związku z przebiegiem trasy VeloDunajec w miejscowości Zabrzeż, gmina Łącko, powiat nowosądecki"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Pracownia Inżynierii Drogowej Piotr Kowalczyk ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Przygotowania Inwestycji.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Przygotowania Inwestycji.

A.Kapusta