Data publikacji:
30.11.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Naprawa po kolizji drogowej słupa aktywnego przejścia dla pieszych na DW 794 w m. Wielmoża
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271/2-12/21
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy 29.11.2021 r
Numer umowy: 11/2021/RDWJ
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : ELDREAM Mariusz Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice


W. Kozerski