Data publikacji:
14.09.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie monitoringu porealizacyjnego w zakresie wpływu przedsięwzięcia na herpetofaunę w ramach wybudowanej obwodnicy Zatora w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781
Numer postępowania / zamówienia:
sprawy wewnętrzne DI-6
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 248/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 08.08.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Wykonanie monitoringu porealizacyjnego w zakresie wpływu przedsięwzięcia na herpetofaunę w ramach wybudowanej obwodnicy Zatora w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : MENTOR Consulting Sp. o.o. Środowiskowa Sp.k. ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

A.Kapusta