Data publikacji:
03.01.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja obiektów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Numer postępowania / zamówienia:
sprawy wewnętrzne DU-3
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 440/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 27.12.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Modernizacja obiektów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : ADIM Sp. z o.o. Biskupice 134, 32-020 Wieliczka

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.


A.Kapusta