Data publikacji:
09.02.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
zapytanie o cenę
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
„Zakup i dostawa wody mineralnej do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie”.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-3-271-2/23
Wadium:
Nie
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zaproszenie do złożenia oferty
  • załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  • załącznik nr 2 - formularz cenowy
  • załącznik nr 2 - formularz cenowy
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
w terminie do 15 lutego 2023 do godz. 10:00
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • 03 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - woda
M. Kurowska