Data publikacji:
30.07.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie raportu OOŚ i uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa pasów ruchu powolnego na podjazdach pod Górę Borzęcką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967” na etapie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Numer postępowania / zamówienia:
DI-3-271/57/UNSS/09
Umowa:
Ustawy nie stosuje się (art.4 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

Data zawarcia umowy: 29.07.2009r.

Numer umowy: 95/2009/ZDW
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56
Wykonawca:Rafał Pietrzak Specjalista ds. Ochrony Środowiska
Przedmiot umowy :
Opracowanie raportu OOŚ i uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa pasów ruchu powolnego na podjazdach pod Górę Borzęcką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967” na etapie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Pełna treść?umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

B. Jaśko