Data publikacji:
25.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Remont kanalizacji opadowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w m. Szczurowa
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa nr RDWT/U-38/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy : 26-05-2009
Numer umowy : RDWT/U-38/2009


Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Rejon Dróg wojewódzkich w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5 a
WYKONAWCA : Zakład Inżynieryjno Budowlany HAS - BUD. 32-800 Brzesko, ul. Torowa 32
Przedmiot umowy:
Remont kanalizacji opadowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w m. Szczurowa


Oryginały umów znajdują się w RDW - pok nr 11
Pełna treść umowy do wglądu w RDW -pok nr 11

G. Słowik