Data publikacji:
15.09.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie metodologii postępowania oraz istotnych warunków zamówienia na roboty drogowe realizowane w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" na sieci dróg wojewódzkich województwa małopolskiego"
Numer postępowania / zamówienia:
DI-3-271/62/UNSS/09
Umowa:
Data zawarcia umowy: 31.08.2009 r.
Numer umowy: 101/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Pan Artur Fojud prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FOJUD
ul. Tulecka 18, Gowarzewo, 63-004 Tulce
Przedmiot umowy:Opracowanie metodologii postępowania oraz istotnych warunków zamówienia na roboty drogowe realizowane w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" na sieci dróg wojewódzkich województwa małopolskiego"
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

E. Grabowska