Data publikacji:
30.10.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostosowanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Turystyczna-Paderewskiego w Brzeszczach do aktualnych natężeń ruchu, wraz z rozbudową sterownika i urządzeń sygnalizacyjnych.
Numer postępowania / zamówienia:
DI-3-271/71/UNSS/09
Umowa:
Data zawarcia umowy: 26.10.2009
Numer umowy: 126/2009/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
ul. Glowackiego 56,
30-085 Kraków
Wykonawca: Zbigniewem Siwek ”BUDINFO” ul.Grażyny 9/10,31-217 Kraków
Przedmiot umowy: Dostosowanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Turystyczna-Paderewskiego w Brzeszczach do aktualnych natężeń ruchu, wraz z rozbudową sterownika i urządzeń sygnalizacyjnych.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW
- Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW
- Wydział Zamówień Publicznych

B. Jaśko