Data publikacji:
23.11.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Zabezpieczenie przed zalewaniem posesji nr 768/4 przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/U-71/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy: 21.09.2009 r.
Numer umowy : RDWT/U-71/2009
Przedmiot umowy: Zabezpieczenie przed zalewaniem posesji nr 768/4 przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: Usługi Sprzętowo Transportowe Andrzej Potok, 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 45 B
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów

G. Słowik