Data publikacji:
17.12.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
" Zakup regałów na potrzeby archiwum "
Numer postępowania / zamówienia:
DI-3-271/93/UNSS/09
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 14.12.2009 r.
Numer umowy: 162/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: META Regalbau Polska Sp. z o.o., ul. Christo Botewa 69, 30-798 Kraków
Przedmiot umowy: " Zakup regałów na potrzeby archiwum "
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

J. Wąs