Data publikacji:
22.12.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Zwiększenie zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania pn.: "Modernizacja DW nr 967 na odcinku Myślenice - Łapczyca
Numer postępowania / zamówienia:
DI-3-271/92/UNSS/09
Umowa:
Data zawarcia umowy: 16.12.2009 r.
Numer umowy: 170/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Pracownia inżynierska KLOTOIDA, Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp. j.
ul. Płk. Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
Przedmiot umowy: Zwiększenie zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania pn.: "Modernizacja DW nr 967 na odcinku Myślenice - Łapczyca
Oryginał umowy znajduje się w ZDw - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu - Wydział Zamówień Publicznych

E. Grabowska