Data publikacji:
23.12.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa, instalacja oraz wdrożenie oprogramowania OmniPass oraz oprogramowania do usuwania danych Blancco.
Numer postępowania / zamówienia:
DI-3-271/85UNSS/09
Umowa:
Data zawarcia umowy: 08.12.2009 r.
Numer umowy: 154/2009/ZDW
Przedmiot umowy: Dostawa, instalacja oraz wdrożenie
oprogramowania OmniPass oraz dostarczenia oprogramowania
do usuwania danych Blancco.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

K. Jarzębińska