Data publikacji:
30.12.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Odwodnienie DW nr 981 w m. Kąclowa odc. nr 100 km 2 975 – 3 040 strona lewa”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/NPU-06-X/2009
Umowa:
NUMER UMOWY: 93/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 09 listopada 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: „PAWTRANS” Transport – Spedycja – Budownictwo Marian Pawlak, 33-336 Łabowa 81.
PRZEDMIOT UMOWY: „Odwodnienie DW nr 981 w m. Kąclowa odc. nr 100 km 2 975 – 3 040 strona lewa”
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.

A. Pomietło