Data publikacji:
18.12.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Przełożenie stacji meteorologicznej do m. Miechów
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271/2-5/20
Wadium:
Nie jest wymagane
Umowa:
Data zawarcia umowy 09.06.2020r
Numer umowy: Nr 9/2020/RDWJ
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : ELDREAM Mariusz Podoba ul. Bukowska 70,
32-050 Skawina
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice


W. Kozerski