Data publikacji:
06.10.2011
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w ilości 200 ton
Numer postępowania / zamówienia:
Ogłoszenie:
  • Ogloszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • Warunki uczestnictwa
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • Informacja o wyborze oferty
G. Słowik