Data publikacji:
12.03.2013
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot ogłoszenia:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-3-3/13
Wadium:
Wymagane wadium w wysokości 500,00 zł.
Ogłoszenie:
  • Ogloszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • WU
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
  • Umowa
A. Pomietło