Data publikacji:
06.06.2013
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Krakowie .
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-1-9/2013
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie:
  • Ogloszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • Microsoft Word - OFERTA.doc
  • Microsoft Word - Wzor umowy.doc
  • WArunki uczestnictwa
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • uniewaznienie
J. Kądzioła