Data publikacji:
28.06.2013
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg .
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-10/23
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie:
  • ogloszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • Umowa projekt
  • oferta
  • Warunki uczestnictwa
  • Oswiadczenie
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • Uniewaznienie
J. Kądzioła