Data publikacji:
16.10.2014
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg ograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
„Dzierżawa nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie położonych w Obwodach Drogowych”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-221-6/2014
Ogłoszenie:
  • Ogloszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • Projekt umowy zalacznik nr 3
  • Oswiadzczenie oferenta zalacznik nr 5
  • Deklaracja zawarcia umowy ubezpieczenia OC zalacznik nr 4
  • Oswiadczenie oferenta zalacznik nr 2
  • Formularz oferty zalacznik nr 1
  • Materialy przetargowe
M. Trela