Data publikacji:
02.03.2015
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
„Dzierżawa nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie położonych w Obwodach Drogowych - Ciężkowice”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-221-1/2015
Wadium:
-
Ogłoszenie:
  • Ogloszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • Oswiadczenie oferenta zal nr 5
  • Deklaracja zawarcia umowy ubezpieczenia zal nr 4
  • Projekt umowy zal nr 3
  • Oswiadczenie oferenta zal nr 2
  • Wzor oferty zal nr 1
  • Materialy przetargowe
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • Protokol z przetargu
M. Trela