Data publikacji:
19.03.2015
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na dwa zadania
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-5/15
Wadium:
nie dotyczy
Ogłoszenie:
  • Ogloszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • Warunki uczestnictwa
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • Uniewaznienie postepowania
G. Słowik