Data publikacji:
30.03.2015
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM-271-2-5/15
Ogłoszenie:
  • Ogloszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • zal nr 3 - Oswiadczenie
  • zal nr 2 - Wzor umowy
  • zal nr 1 - Oferta
  • Waruki Uczestnictwa
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • Informacja o uniewaznieniu postepowania
T. Jania