Data publikacji:
02.06.2015
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot ogłoszenia:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-3-3/15
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie:
  • ogloszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • Oswiadczenie o jawnosci
  • wzor umowy
  • oferta
  • WU
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
A. Pomietło