Data publikacji:
18.11.2009
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot ogłoszenia:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Nowym Sączu”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/04-XI/2009
Ogłoszenie:
  • ogloszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • Wykaz drewna
  • Warunki uczestnictwa
  • oferta
  • wzor umowy
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • informacja o uniewaznieniu postepowania
A. Pomietło