Data publikacji:
08.01.2010
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM-271-2-1/10
Ogłoszenie:
  • Ogloszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • Warunki uczestnictwa
  • zal nr 1 - Oferta
  • zal nr 2 - Wzor umowy
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Umowa:
Data zawarcia umowy : 15.01.2010r.
Numer umowy : 2/2010/RDWM
Strony umowy:
SPRZEDAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.
KUPUJĄCY:
Wyrób Palet, Transport Towarowy, Usługi Koparką i Usługi Tartaczne Bogdan Knapczyk,
34-212 Bieńkówka 391.
Przedmiot umowy:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew”. Zadanie nr 3.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.

Data zawarcia umowy : 15.01.2010r.
Numer umowy : 3/2010/RDWM
Strony umowy:
SPRZEDAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.
KUPUJĄCY:
Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa „SEKWOJA” Dawid Sutkowski 33-112 Poręba Radlna.
Przedmiot umowy:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew”. Zadanie nr 1 i 2.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.

T. Jania