Data publikacji:
22.05.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Usługa kolokacji serwerów
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-5-271-1-004/23
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 102/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 27.04.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Usługa kolokacji serwerów"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Unicard S.A. ul. Zakopiańska 162 30 435 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Transportu.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Transportu.

D. Sicińska