Data publikacji:
26.05.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
zapytanie o cenę
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
„Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji do siedzib Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - część nr 2”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-3-271-53/23
Wadium:
Nie
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
w terminie do 02.06.2023 r.
Umowa:
Tak

  • zapytanie ofertowe (środki czystości - część nr 2)
  • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (tryb rozeznania rynku - wariant otwarty)
  • załącznik nr 2 - formularz cenowy (środki czystości - część nr 2)
  • załącznik nr 2 - formularz cenowy
  • załącznik nr 3 - wzór umowy - środki czystości
  • 3. zestawienie ofert zdw-dn-3-271-53 23
  • 4. zawiadomienie o wyniku postępowania zdw-dn-3-271-53 23
M.Kaczor