Data publikacji:
26.09.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – lata 2023 - 2024
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-271-1-50/23
Wadium:
-
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zapytanie ofertowe
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • formularz ofertowy (zał. nr 1)
  • opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2)
  • szczegółowa specyfikacja teczniczna (zał. nr. 1 do opz)
  • wzór umowy (zał. nr 3)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną – za pomocą poczty
elektronicznej na adres e-mail: m.necka@zdw.krakow.pl w terminie do
dnia 03.10.2023 do godz. 12:00
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • informacja o złożonych ofertach
  • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
M. Trela