Data publikacji:
31.07.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Remont pomieszczeń w budynku nr 2 ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-271-1-36/23
Wadium:
-
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zaproszenie do składania ofert
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • formularz ofertowy - zał. nr 1
  • opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
  • formularz wyceny - zał. nr 1a
  • wzór umowy - zał. nr 3
  • załącznik nr 1 do opz
  • załącznik nr 2 do opz
  • załącznik nr 3 do opz
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
03.08.2023 do godz. 12:00
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • informacja o złożonych ofertach
  • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
M. Trela