Data publikacji:
31.07.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Remont budynku nr 2 w miejscowości Piwniczna Zdrój ul. Kościuszki 1
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-271-1-37/23
Wadium:
-
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zaproszenie do składania ofert
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2
  • formularz ofertowy - zal. nr 1
  • formularz wyceny - zał. nr 1a
  • wzór umowy - zał. nr 3
  • załącznik nr 1 do opz
  • załącznik nr 2 do opz
  • załącznik nr 3 do opz
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
04.08.2023 do godz. 12:00
Umowa:
Numer umowy :225/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 14.08.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Remont budynku nr 2 w miejscowości Piwniczna – Zdrój ul. Kościuszki 1.

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Przedsiębiorstwo Budowlane FECKO Jerzy Fecko , ul. Chruślicka 69 ; 33-300 Nowy Sącz


Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Nieruchomości.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Nieruchomości.


M. Trela