Data publikacji:
25.09.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Aktualizacja ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego drogi i skarpy drogowej na odcinkach przyległych do osuwiska po obu jego stronach w ramach aktualizacji projektu wykonawczego zabezpieczenia i odbudowy DW 971 na odcinku osuwiska w m. Żegiestów
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-1-271-1-004/23
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 235/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 29.08.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Aktualizacja ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego drogi i skarpy drogowej na odcinkach przyległych do osuwiska po obu jego stronach w ramach aktualizacji projektu wykonawczego zabezpieczenia i odbudowy DW 971 na odcinku osuwiska w m. Żegiestów

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : FK projekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron, 33-390 Łącko 870

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Utrzymania Dróg i Mostów.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Utrzymania Dróg i Mostów.

A.Kapusta