Data publikacji:
02.03.2023
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na zimno dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie– z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-5/23
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (09.03.2023 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie5_23.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2.1. swz - formularz oferty (czesc nr 1)
 • zal nr 2.1.1. swz - formularz wyceny (czesc nr 1)
 • zal nr 2.2. swz - formularz oferty (czesc nr 2)
 • zal nr 2.2.1. swz - formularz wyceny (czesc nr 2)
 • zal nr 2.3. swz - formularz oferty (czesc nr 3)
 • zal nr 2.3.1. swz - formularz wyceny (czesc nr 3)
 • zal nr 2.4. swz - formularz oferty (czesc nr 4)
 • zal nr 2.4.1. swz - formularz wyceny (czesc nr 4)
 • zal nr 2.5. swz - formularz oferty (czesc nr 5)
 • zal nr 2.5.1. swz - formularz wyceny (czesc nr 5)
 • zal nr 3.1. swz - oswiadczenie wstepne (wykonawca)
 • zal nr 3.2. swz - oswiadczenie wstepne (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 5.1. swz - wzór umowy (czesc nr 1)
 • zal nr 5.2. swz - wzór umowy (czesc nr 2)
 • zal nr 5.3. swz - wzór umowy (czesc nr 3)
 • zal nr 5.4. swz - wzór umowy (czesc nr 4)
 • zal nr 5.5. swz - wzór umowy (czesc nr 5)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - zmiana swz, zmiana terminow (09.03.2023 r.)
 • zamienna swz - cz. opisowa (09.03.2023 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
14.03.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c394433-b8c6-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie5.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
Część 1
Data zawarcia umowy: 29.03.2023 r.
Numer umowy: 66/2023/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o. o. ul. I. Krasickiego 18A,
32-566 Alwernia
Przedmiot umowy: Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania
na zimno dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części:
Część nr 1 – RDW Kraków
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 2
Data zawarcia umowy: 29.03.2023 r.
Numer umowy: 67/2023/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o. o. ul. I. Krasickiego 18A,
32-566 Alwernia
Przedmiot umowy: Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania
na zimno dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części:
Część nr 2 – RDW Jakubowice
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 3
Data zawarcia umowy: 29.03.2023 r.
Numer umowy: 68/2023/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o. o. ul. I. Krasickiego 18A,
32-566 Alwernia
Przedmiot umowy: Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania
na zimno dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części:
Część nr 3 – RDW Myślenice
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 4
Data zawarcia umowy: 29.03.2023 r.
Numer umowy: 69/2023/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o. o. ul. I. Krasickiego 18A,
32-566 Alwernia
Przedmiot umowy: Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania
na zimno dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części:
Część nr 4 – RDW Nowy Sącz
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 5
Data zawarcia umowy: 29.03.2023 r.
Numer umowy: 70/2023/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: BUDOMEX BIS Górniak i Wspólnicy Sp. J. Kamieniec 8,
28-230 Połaniec
Przedmiot umowy: Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania
na zimno dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części:
Część nr 5 – RDW Tarnów
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych


J. Safinowska-Sierpińska